Terms and Conditions

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77. § (1) bekezdésére figyelemmel általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. A „Rentgine” szolgáltatója lehetővé teszi, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt a másik fél elfogadja, így az a szerződés részévé válik.

A Tracfy Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti a https://www.rentgine.net  weboldalt és a „Rentgine” szoftvert amely egy autókölcsönzői / személygépjármű kölcsönzési tevékenységet segítő menedzseri szoftver.

1. § Cégadatok

Név: Tracfy Korlátolt Felelősségű Társaság / továbbiakban: „Rentgine” szolgáltatója /
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
Levelezési cím: 6724 Szeged, Bibó István utca 1. földszint 3.
Cégjegyzékszám: 01 09 194385
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Adószám: 25007729-2-41
KSH számjele: 25007729-6201-113-01.
Bankszámlaszáma: 12600016-15223852-23811971
Telefonszáma: +36 (1) 700-4447
Ügyfélszolgálat elérhetősége: minden hétköznap 09:00 - 15:00 között.
E-mail: hello@rentgine.net

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:

Tracfy Korlátolt Felelősségű Társaság
1037 Budapest, Bécsi út 85.
Cégjegyzékszám: 01 09 194385
Adószám: 25007729-2-41

2. § Általános tudnivalók

a) A „Rentgine” szolgáltatója kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy az általa nyújtott és az előfizetési szerződés tárgyát képező „Rentgine” szoftver a jogszabályi és hatósági követelményeknek valamint előírásoknak megfelel.

b) Az előfizetési szerződés tárgyát képező szoftvernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt, az előfizető rendeltetésszerűen, a szerződéskötéskor valamint a teljesítés folyamán megismert céljainak megfelelően használhassa.

c) A „Rentgine” szolgáltatója az előfizetési szerződés teljesítése esetén jogosult az előfizetőt – előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – referenciaként feltüntetni.

d) A „Rentgine” szolgáltatója rögzíti, hogy az előfizetési szerződés kizárólag vállalkozások között jön létre, egyik fél sem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró (fogyasztónak) természetes személynek.

3. § Választható szoftver csomagok

a) Free: ingyenes

b) Starter: 7 990 Ft/hó + ÁFA vagy 79 900 Ft/év + ÁFA

c) Basic: 14 990 Ft/hó + ÁFA vagy 149 900 Ft/év + ÁFA

d) Basic+: 19 990 Ft/hó + ÁFA vagy 199 900 Ft/év + ÁFA

e) Pro: 24 990 Ft/hó + ÁFA vagy 249 900 Ft/év + ÁFA

f) Complete: egyedi ajánlat alapján

g) A választható szoftver csomagok részletes tartalma a https://www.rentgine.net/arak weboldalon elérhető.

h) Az előfizetési szerződés hatályba lépésével az előfizető az autókölcsönzői / személygépjármű kölcsönzési tevékenységet segítő menedzseri szoftver „Rentgine” használatára lesz jogosult a kiválasztott (előfizetési) időtartamon belül.

i) A „Rentgine” szolgáltatója a szoftver használatához szükséges felhasználói belépési adatokat az előfizetési szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az előfizető részére.

j) Az előfizető az előfizetési szerződés tárgyát képező szoftvert nem jogosult tovább értékesíteni továbbá a szoftver forráskódja az előfizetési szerződés aláírásával nem kerül átadásra, annak kizárólagos tulajdonosa a Tracfy Korlátolt Felelősségű Társaság.

k) Amennyiben az előfizető 12 (tizenkét) havi hűséget vállal a szoftver csomagra a „kulcsrakész setup csomagot” a „Rentgine” szolgáltatója díjmentesen biztosítja a részére.

l) A „kulcsrakész setup csomag” megrendelése esetén a „Rentgine” szolgáltatója oktatást és korlátlan telefonos és elektronikus üzenetben történő támogatást (support) biztosít az előfizető részére a felhasználói élmény maximalizálása érdekében.

m) A „kulcsrakész setup csomag” díjai:

n) Starter csomag esetén: 49 900 Ft + ÁFA

o) Basic, Basic+ és Pro csomag esetén: 99 900 Ft + ÁFA

p) Complete csomag esetén: egyedi ajánlat alapján

q) Csomagban foglalt dokumentumokon túli dokumentumok szerkesztési díja: 650 Ft / oldal + ÁFA

4. § Szerződés időtartama

a) Szerződő felek az előfizetési szerződésben rögzítik a szerződés időtartamát, amely határozatlan idejű azzal, hogy lehetőség van 12 (tizenkét) havi hűség vállalására a szoftver csomag vonatkozásában. Az előfizetési szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

b) A „Rentgine” szolgáltatója korlátozott ideig ingyenes demo verziót biztosít a szoftver használatának megismerésének vonatkozásában az előfizetőnek. A demo lejártát követően a mintarendszerbe rögzített adatok automatikusan és végérvényesen törlésre kerülnek.

5. § Fizetési információk

a) Az előfizető a szolgáltatáscsomag díját a Tracfy Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi bankszámlaszámlájára köteles megfizetni: 12600016-15223852-23811971

b) Az előfizető kötelessége az előfizetői díj átutalással történő megfizetése. Az átutalási fizetési módtól az előfizető csak a „Rentgine” szolgáltatója előzetes hozzájárulásával térhet el.

c) A „Rentgine” szolgáltatója fenntartja a jogot, hogy amennyiben az előfizető az esedékes bérleti díjat a fizetési határidőn túl sem rendezi általa a szoftver használata korlátozásra kerülhet azzal, hogy az előfizetési díj a fizetési késedelemből eredő felfüggesztés alatti időszakra is fizetendő.

d) Az előfizetői díj késedelmes fizetés esetén a „Rentgine” szolgáltatója évi 10 (tíz) % -os mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány összegén felül.

e) Amennyiben a COVID-19 vírushelyzet által az előfizető tevékenysége (személygépjármű kölcsönzése) a hatályos magyar jogszabályok által közvetlenül korlátozásra kerül, az előfizető 3 (három) hónapos időtartamra mentesül az előfizetési díj 50 (ötven) % -ának megfizetése alól.

6. § A szoftver csomagokkal kapcsolatos tájékoztatás

a) Az előfizetési / jogosultsági időszak alatt az előfizetőnek bármikor lehetősége van arra, hogy a meglévő szoftvercsomagnál nagyobb szoftvercsomagot válasszon azzal, hogy ebben az esetben az előfizető kizárólag a szoftvercsomagok közötti különbözet, hátralévő megrendelési időre számított arányos díj megfizetésére köteles.

Amennyiben az előfizető az előfizetési / jogosultsági időszak alatt nagyobb szoftvercsomagot kíván választani köteles a kapcsolatot írásban felvenni a „Rentgine” szolgáltatójával a hello@rentgine.net elektronikus levelezési címen.

b) Az előfizetési / jogosultsági időszak alatt amennyiben az előfizető a meglévő szoftvercsomagnál kisebb szoftvercsomagot kíván igénybe venni, vagy egyedi igényei vannak abban az esetben vegye fel a kapcsolatot a „Rentgine” szolgáltatójával annak hello@rentgine.net elektronikus levelezési címén azzal, hogy a „Rentgine” szolgáltatója nem vállal kötelezettséget arra, hogy a meglévő szoftvercsomagnál kisebb szoftvercsomag igénybevétele az előfizető részéről lehetséges.

c) A „Rentgine” szolgáltatója jogosult a jogellenes illetve a nem megfelelő használat észlelése esetén a szoftver használatát részben vagy egészben korlátozni az előfizető egyidejű értesítése mellett. A „Rentgine” szolgáltatója a súlyosan jogellenes használat észlelése esetén jogosult a szoftver használatát felfüggeszteni vagy megszüntetni.

d) A „Rentgine” szolgáltatója nem felelős a szoftverbe az előfizető által bevitt adatok / dokumentumok (pl. szerződések) helyességéért / érvényességéért / hatályosságáért. Az ebből bármely jogcímen eredő kárt az előfizető köteles viselni és azt semmilyen jogcímen nem jogosult a „Rentgine” szolgáltatójával szemben érvényesíteni továbbá a „Rentgine” szolgáltatója nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért. A Tracfy Korlátolt Felelősségű Társaság az autókölcsönzői / személygépjármű kölcsönzési tevékenységet segítő menedzseri szoftver használatát garantálja az előfizetési / jogosultsági időszakon belül.

e) A szoftver használatának feltételei:

 • szélessávú Internet kapcsolat,
 • internet böngésző futtatására alkalmas számítógép,
 • aktív felhasználó név és jelszó,
 • az aktuális szolgáltatási díj megfizetése

f) Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Mozilla Firefox legfrissebb verzió
 • Google Chrome legfrissebb verzió
 • Opera legfrissebb verzió
 • Microsoft Edge legfrissebb verzió
 • Android Browser Android legfrissebb verzió
 • Google Chrome for Android legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari legfrissebb verzió
 • Apple OS X Safari legfrissebb verzió

7. § Hibabejelentés

a) A „Rentgine” szolgáltatója 7/24 írásban fogadja a „Rentgine” szoftverével kapcsolatos hibabejelentéseket a hello@rentgine.net e-mail címen.

b) Az előfizetési szerződés tárgyát képező szoftver 2 (kettő) órán keresztül történő szünetelése – mint karbantartás, frissítés – nem minősül olyan körülménynek, amely az előfizető felhasználását akadályozná.

Hibaszintek:

Megnevezés

Leírás

Hibajavítás megkezdése

Kozmetikai

egyszerű kinézetbeli hibák, pl.: elcsúszik a betű, más szín kell

10 (tíz) munkanapon belül

Normál

általános hiba, de a rendszer használható

5 (öt) munkanapon belül

Magas

az adott funkció nem használható, ÉS hibát dob

3 (három)

munkanapon belül

Kritikus

az adott funkció nem használható, ÉS hibát dob ÉS a rendszer sem használható ezt követően

1 (egy) munkanapon belül

8. § Szerződésszegés és a szerződés megszűnése

a) Amennyiben az előfizető – hűségidő nélküli – határozatlan idejű előfizetési szerződést kötött a Tracfy Korlátolt Felelősségű Társasággal, azt bármely fél jogosult 30 (harminc) napos felmondási idővel a hónap végére írásban, ajánlott és tértivevényes küldeményben eljuttatott jognyilatkozattal felmondani (rendes felmondás) azzal, hogy a szerződő felek a szerződés megszűnésének időpontjáig kötelesek a kötelezettségeiket kölcsönösen teljesíteni.

b) Amennyiben az előfizetőt a választott szoftvercsomag vonatkozásában 12 (tizenkettő) hónap hűségidőt vállalt a szerződést egyik fél sem jogosult felmondani rendes felmondással megszüntetni. Szerződő felek ebben az esetben kötelesek a kötelezettségeiket (pl. az előfizetési díj megfizetése / szolgáltatás teljesítése) a hűségidő időtartama alatt kölcsönösen teljesíteni.

c) Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a rendkívüli felmondási jogát gyakorolni és az előfizetési szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél:

 • a titoktartási kötelezettséget súlyosan megszegi,
 • bármelyik fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált.

9. § Titoktartás

Az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adatok és információk bizalmas jellegűek, és a szerződő felek üzleti titkát képezik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik szerződő fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is.

A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül — ide nem értve azokat az eseteket; amikor a titoktartási kötelezettség alól kógens jogszabályi rendelkezés mentesíti fel a szerződő feleket — egyik fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a kapcsolat lényegét, a szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a tudomására jutott. Ez a kötelezettség az előfizetési szerződés ideje alatt, valamint annak megszűnése után is 5 (öt) évig fennáll.

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előfizetési szerződés teljesítése során a másik fél szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli. Szerződő felek által a másik részére az előfizetési szerződésre vonatkozóan, azzal kapcsolatban átadott minden információ, adat, üzleti és jogi megoldás, szellemi alkotás jogosultja az átadó fél marad, és az átvevő fél semmilyen módon nem jogosult azokkal rendelkezni az előfizetési szerződés keretein kívül. Ha a másik fél a szerződés teljesítése során új elgondolásról, megoldásról, ismeretről szerez tudomást, ezt a másik előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül felhasználni, nyilvánosságra hozni nem jogosult.

A másik féltől származó adatok és információk tekintetében a szerződő felek kölcsönösen vállalják, hogy:

 • minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében;
 • nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták;
 • csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek, ezt követően haladéktalanul visszaszolgáltatják a másik félnek, ideértve minden általuk készített másolatot, vagy a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik azokat;
 • teljes mértékben együttműködnek egymással bármely ellenőrzés során, amelyet az adatokat rendelkezésre bocsátó fél végez az adatok biztonságos őrzésére, felhasználására vonatkozóan.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek:

 • az előfizetési szerződéstől függetlenül, harmadik személytől jogszerűen jutottak a szerződő felek tudomására titoktartási kötelezettség nélkül;
 • írásbeli engedély alapján már korábban nyilvánosságra kerültek;
 • általános gondolatokat, fogalmakat, ismereteket és technikákat tartalmaznak;
 • hatósági adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartoznak.

10. § Adatvédelem

A  „Rentgine” szolgáltatója kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek.

Az Adatkezelési Tájékoztató a https://www.rentgine.net/adatvedelem  weboldalon elérhető el.

11. § Szerzői jog

a) A https://www.rentgine.net weboldal és a „Rentgine” szoftver egésze, annak elemei, szövege grafikai és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

b) A „Rentgine” szolgáltatója a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon valamint a szoftveren megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

c) A https://www.rentgine.net weboldal és a „Rentgine” szoftver tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a „Rentgine” szolgáltatójának előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A „Rentgine” szoftver magáncélú felhasználáson túli felhasználása – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a „Rentgine” szolgáltatójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

d) Az előfizetési szerződés nem biztosít jogot az előfizetőnek a „Rentgine” szoftverben szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára vagy hasznosítására. A https://www.rentgine.net weboldal és a „Rentgine” szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl (böngésző gyorsítótár, cache) e szellemi alkotások a „Rentgine” szolgáltatója előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

e) A „Rentgine” szolgáltatója fenntartja minden jogát a rentgine.net domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a „Rentgine” szolgáltatója adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a „Rentgine” szolgáltatója külön engedélyt ad.

f) Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a „Rentgine” szolgáltatója által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a kereskedő adatbázisát módosítani, lemásolni és abban új adatokat elhelyezni vagy meglévő adatokat felülírni.

12. § Záró rendelkezések

a) Szerződő felek az előfizetési szerződésből eredő vitáikat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat – a pertárgy értékétől illetve a hatáskörtől függően – a Szegedi Járásbíróság illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

b) Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében aPolgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) illetve a vonatkozó további jogszabályok rendelkezései az irányadók.

c) Jelen ÁSZF rendelkezéseit a „Rentgine” szolgáltatója – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és / vagy kiegészíteni.

d) A „Rentgine” szolgáltatója az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 (tizenöt) napon belül írásban közölni.

Budapest, 2021. augusztus 1.